Grand Hotel Amrâth Amsterdam geeft Amsterdamse School meubel- en interieurstukken Scheepvaarthuis in bruikleen voor tentoonstelling “De Golvende Lijn”  in Cuypershuis Roermond

Grand Hotel Amrâth Amsterdam geeft Amsterdamse School meubel- en interieurstukken Scheepvaarthuis in bruikleen voor tentoonstelling “De Golvende Lijn” in Cuypershuis Roermond

15 juni 2022

Sinds 22 mei heeft het Cuypershuis in Roermond haar deuren geopend voor de nieuwe tentoonstelling “De Golvende Lijn” van Christie van der Haak. In deze tentoonstelling staat het decoratieve patroon, vertaald naar de patronen, kleuren en motieven die ontwerpers over de hele wereld gebruiken om mensen fysiek in hun wereld te trekken, centraal. Speciaal voor deze tentoonstelling geeft Grand Hotel Amrâth Amsterdam, gevestigd in het monumentale Scheepvaarthuis, enkele van haar in Amsterdamse School stijl ontworpen meubel- en interieurstukken in bruikleen. Tevens komen in de tentoonstelling de kleurrijke patronen die Christie van der Haak gebruikte bij de inrichting en styling van het huidige hotel, ruim aan bod. Zij liet zich hiervoor inspireren door de motieven die alom aanwezig zijn in Het Scheepvaarthuis.

Tentoonstelling “De Golvende Lijn”
De tentoonstelling “De Golvende Lijn” staat in het teken van het decoratieve patroon, in zowel historische als hedendaagse interieurs.  Naast een - speciaal voor het Cuypershuis ontwikkelde - installatie van Christie van der Haak is er tevens aandacht voor decoraties in gebouwen, meubels en interieurs van architecten en vormgevers uit de periode 1900 – 1935.  Christie van der Haak (Den Haag, 1950) en architect Pierre Cuypers (Roermond 1827 – 1921) delen de passie voor het toepassen van decoratieve patronen in hun interieurs. In hun ontwerpen combineren ze steevast vormen en kleuren, patronen en ornamenten om betekenis en verrijking te geven. De interieurs worden hierdoor tot tijdloze, indrukwekkende en herkenbare totaalkunstwerken.

Het Scheepvaarthuis en haar kunstenaars
Architect Joan Melchior van der Meij had zowel de artistieke als financiële leiding over het prestigieuze bouwproject Het Scheepvaarthuis. Hij verwierf de opdracht in 1911 en de bouwaanvraag werd gedaan in 1912. Daarna betrok hij ook andere kunstenaars bij onderdelen van de inrichting van het gebouw zoals Theo Nieuwenhuis, Michel de Klerk en Piet Kramer. Na oplevering van het iconische Scheepvaarthuis in 1916 bleek de stijl niet in een hokje te passen en kreeg het vervolgens de nieuwe stempel Amsterdamse School. Veel van deze ontwerpen zijn nog steeds zichtbaar in Grand Hotel Amrâth Amsterdam, het monumentale Scheepvaarthuis aan de Prins Hendrikkade.

Bruiklenen Scheepvaarthuis
De bruiklenen van de Amsterdamse School meubel- en interieurstukken, die Grand Hotel Amrâth Amsterdam ten behoeve van de tentoonstelling beschikbaar heeft gesteld zijn tot en met 5 maart 2023 te bewonderen in het Cuypershuis te Roermond. Dit zijn allen stukken uit de periode 1915 tot ca 1920. Voor de verschillende kunstenaars die toentertijd betrokken waren bij de inrichting van het Scheepvaarthuis, lag de focus op gebruik van patronen. Bij de transformatie van het GVB kantoor naar hotel, werden opnieuw verschillende kunstenaars betrokken, waaronder Christie van der Haak. Ook haar werk is zichtbaar gebaseerd op de historische patronen, weliswaar nieuw en op maat gemaakt voor de ruimte waarin ze zich nu bevinden. Het werk draagt daardoor toch vooral haar eigen handtekening en laat gasten ervaren wat motieven, kleuren en lijnen met een ruimte doen.