F&B Supervisor (FT)

Born-Sittard - Amrâth Hotel & Thermen Born-Sittard

Amrâth Hôtels is een hotelgroep van 15 Nederlandse hotels in het 3, 4 en 5-sterren segment. De hotels zijn uiteenlopend qua concept, grootte en locatie. Door de platte organisatie- structuur is Amrâth Hôtels een flexibele en dynamische organisatie. Voor meer informatie over de hotels kunt u terecht op www.amrathhotels.nl.

Voor Amrâth Hotel & Thermen Born zijn we op zoek naar een Eerste medewerker bediening Food & Beverage (m/v).

Verantwoordelijkheden

 • toezien op de voortgang/uitvoeringskwaliteit van werkzaamheden;
 • verzorgen van de noodzakelijke afstemming van processen en knelpunten tussen disciplines;
 • afstemmen van operationele zaken binnen de teams, bespreken van knelpunten, bepalen van oplossingen, te nemen maatregelen e.d.;
 • bewaken en uitdragen van interne procedures en externe regelgeving binnen de vastgestelde kaders;
 • zorg dragen voor efficiënte werkmethoden en procedures en voor de instructie daarvan aan medewerkers;
 • behandelen van klachten van gasten waarbij chefs/ medewerkers niet tot een bevredigende oplossing zijn kunnen komen;
 • handhaven van Arbo- hygiëne- en veiligheidsvoorschriften HACCP
 • zorg dragen voor een toegesneden productenaanbod (vaststellen menukaart, drankenassortiment, activiteiten)
 • zorg dragen voor de tijdige aanwezigheid van voldoende hulpmiddelen/apparatuur (uitrustingstukken en apparatuur voor keuken en bediening).
 • mede opstellen van het afdelingsbudget met voorstellen voor investeringen;
 • toelichten van voorstellen ter verkrijging van goedkeuring van directie of MT.
 • leveren van een bijdrage aan het bedrijfsbeleid, vanuit de eigen vakdiscipline onder andere via deelname aan het MT of stafoverleg;
 • inbrengen van voorstellen en mede beslissen over voorstellen van collega’s;
 • zorg dragen voor de implementatie van genomen beslissingen.
 • vaststellen van de wenselijke kwalitatieve en kwantitatieve formatie;
 • fiatteren van voorstellen vooropleidingen, promotie of ontslag;
 • beoordelen/stimuleren van directe medewerkers, voeren van functioneringsgesprekken, maken van ontwikkelafspraken;
 • verzorgen van c.q. toezien op het personeelsbeheer.

Kennis en betekenisvolle vaardigheden 

 • communicatief vaardig in ten minste 1 vreemde taal;
 • kennis van het Index kassasysteem is een pré;
 • inzicht in de (wettelijke) voorschriften op het gebied van veiligheid en (sociale) hygiëne;
 • kennis van bedrijfsregels, richtlijnen en relevante wet- en regelgeving, (financiële) ken- en stuurgegevens, producten en middelen.
 • Kennis van drank en spijs.

Competenties / gedragsvoorbeelden 
Besluitvaardig:

 • schuift beslissingen niet voor zich uit;
 • neemt beslissingen op basis van relevante informatie;
 • neemt beslissingen binnen het eigen taakgebied en motiveert deze.

Gastgerichtheid:

 • is hoffelijk, voorkomend en welgemanierd naar anderen;
 • vermijdt uitspraken als ‘nee, dat kan niet’ of ‘het is druk’ zonder uitleg;
 • biedt ook ongevraagd extra service;
 • onderzoekt hoe gasten adequaat en optimaal te helpen.

Leiderschap tonen:

 • geeft medewerkers taken passend bij hun kwaliteit of ontwikkeling(noodzaak);
 • weet wanneer anderen benaderd moeten worden om draagvlak te krijgen;
 • geeft zonder aarzeling de eigen mening en onderbouwt deze met feiten en argumenten.

Creativiteit:

 • zoekt uitdagingen in het bedenken van nieuwe werkwijzen, producten e.d.;
 • komt met ideeën die getuigen van een grote verbeeldingskracht;
 • weet trends en ontwikkelingen te vertalen naar wezenlijk nieuwe producten/diensten.

Plannen en organiseren:

 • bakent zaken af in benodigde tijd, middelen en mensen;
 • voorziet knelpunten en neemt actie;
 • schept randvoorwaarden om zaken gedaan te krijgen.

Ons aanbod
De functie zal worden ingevuld o.b.v. een 1 jaarcontract. Met de intentie om deze te verlengen bij gebleken geschiktheid. Het betreft een functie o.b.v. een fulltime dienstverband voor 38 uur in de week. Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de Horeca cao.

Solliciteer direct
Wilt u direct solliciteren op deze functie, stuur dan uw CV en motivatiebrief naar ondergenoemd e-mail –of postadres.

Contactpersoon: Mevrouw Y. Vos
E-mailadres: y.vos@amrathhotelthermenborn.nl 
Postadres: Langereweg 21, 6121 SB Born

Voor meer informatie over deze functie kunt u hetzelfde e-mailadres gebruiken.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer direct
Wij kijken uit naar je sollicitatie! Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.